Sponsoring

Voor een vereniging zijn inkomsten van sponsoren van groot belang. Met deze extra inkomsten kunnen wij investeringen doen, waarmee we het voortbestaan van onze vereniging kunnen waarborgen. Sponsorinkomsten kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor verbeteringen aan het park en/of clubhuis. Ook geeft sponsorgeld mogelijkheden om (open) toernooien te organiseren.

We zouden u graag als sponsor verwelkomen!

De vereniging biedt de volgende mogelijkheden om te sponsoren:

 • Vriend van T.V. Weerselo € 50,- per jaar
 • Sponsorpakket Brons € 125,- per jaar
 • Sponsorpakket Zilver € 200,- per jaar
 • Sponsorpakket Goud € 350,- per jaar

Maatwerk is mogelijk in overleg.

Vriend van T.V. Weerselo € 50,- per jaar

 • Niet spelend lid van de vereniging
 • Naam (particulier of zakelijk) wordt vermeld op een nog te plaatsen bord in het clubhuis “Vrienden van T.V. Weerselo”
 • Tevens kunnen groepen (bijvoorbeeld een competitieteam) hieraan deelnemen
 • Ontvangt digitale nieuwsbrief

Sponsorpakket Brons € 125,- per jaar

 • Sponsornaam wordt vermeld in de (periodieke) digitale Nieuwsbrieven
 • Sponsornaam wordt vermeld op openingscherm Afhangbord
 • Sponsornaam wordt vermeld in het Informatieboekje (t.b.v. nieuwe leden)
 • Sponsornaam wordt vermeld op de website van de club met een banner (met doorlinken)
 • Presenteren van sponsorbedrijf tijdens de toernooien (TV-presentatie)
 • Mogelijkheid om een reclamebord (0,6 x 3 meter) bij één van de banen te bevestigen, indicatie materiaal en drukkosten eenmalig € 150,-
 • Sponsor kan logo plaatsen op de ballen voor de trainer en/of competitie en/of toernooien, kosten ballen + opdruk voor sponsor

Sponsorpakket Zilver € 200,- per jaar

Als Sponsorpakket Brons, met daarbij:

 • Mogelijkheid om een winddoek (2 x 12 meter) bij één van de banen te bevestigen, indicatie materiaal en drukkosten eenmalig € 350,-

Sponsorpakket Goud € 350,- per jaar

Als Sponsorpakket Zilver, met daarbij:

 • De mogelijkheid de sponsornaam/-logo te vermelden op de shirts van een jeugdteam (e.e.a. conform de eisen van de KNLTB), indicatie materiaal en drukkosten eenmalig € 200,- voor geheel team
 • De mogelijkheid de sponsornaam/-logo te vermelden op de shirts van een seniorenteam (e.e.a. conform de eisen van de KNLTB), indicatie materiaal en drukkosten eenmalig € 1.000,- voor geheel team
 • Sponsor kan 1 dag per jaar gebruik maken van de banen en clubhuis in overleg (consumpties op kosten van sponsor), al dan niet voor bedrijfsuitje of privé

Contracten worden aangegaan voor een periode van minimaal 3 jaar, met jaarlijkse stilzwijgende verlenging.

Meer weten over de mogelijkheden? Stuur dan een mailtje naar [email protected].