Lidmaatschap algemeen

De vereniging kent de volgende lidmaatschapsvormen:
 
Juniorlid
Je bent junior tot het jaar waarin je 18 jaar wordt. De vereniging kent voor junioren een totaalpakket inclusief training, competitie en diverse gezellige activiteiten. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn een halloweenparty en een oliebollentoernooi.
 
De contributie voor dat totaalpakket is € 17,50 per maand. Dat bedrag wordt maandelijks vooraf geincasseerd.
Bij de contributie zijn 40 lessen (20 voorjaarslessen en 20 najaarslessen) inbegrepen. Opzegging voor jeugdleden kan uiterlijk een maand voordat een nieuwe serie lessen begint. Als je aan een serie van 20 lessen deelneemt, wordt je geacht deze serie af te maken.
Voor meer informatie en trainingsperiodes, zie het menu "Training".
 
Seniorlid
Je bent seniorlid vanaf het kalenderjaar waarin je 18 jaar wordt. Een lidmaatschap voor een senior loopt per kalenderjaar. Opzegging dient te gebeuren voor december van het nieuwe kalenderjaar. Te laat opzeggen betekent dat het lidmaatschap nog een kalenderjaar doorloopt.
 
De contributie voor een seniorlid bedraagt € 150,- per jaar. Dat bedrag wordt in twee of twaalf termijnen geïncasseerd. Op het moment dat je lid wordt betaal je slechts voor het resterend aantal maanden van het kalenderjaar naar rato.
 
Studentlid
Een studentlid krijgt op vertoon van een studentenkaart € 25,- korting op de jaarlijkse contributie. Het lidmaatschap is verder gelijk aan seniorlid. Word je lid gedurende het jaar wordt deze korting ook naar rato over het resterend aantal maanden berekend.