Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap van Tennisvereniging Weerselo wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen kan alleen per 1 januari van het aankomende jaar, met inachtneming van één maand opzegtermijn. Om het lidmaatschap te beëindigen dient er dus voor 1 december opgezegd te worden. Opzeggingen die binnenkomen na 1 december zullen niet leiden tot beëindiging van het lidmaatschap voor het komende kalenderjaar, en de contributie zal volledig betaald moeten worden.

Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar [email protected]. We stellen het op prijs als je tevens aangeeft waarom je het lidmaatschap wilt beeindigen.

Let op: Opzegging van het lidmaatschap is alleen gedaan als er een bevestinging van de ledenadministratie is ontvangen. Heb je binnen een week geen reactie ontvangen, neem dan per email contact op met de ledenadministratie ([email protected]).